anterior    aleatorio / random   autor / author   inicio / home   siguiente / next

      O COREÑO

      (Xinzo)

De seu era pobre.
Mesquiño non o era,
só herdara o mal nome;
a voz laboriosa
do sol e do vento
e a fouce emprestada
de servir señores.

Francisco Domínguez Romero


subir   poema aleatorio   Francisco Domínguez Romero   siguiente / next   anterior / previous